楊柳枝詞

霧撚煙搓一索春,
年年長似染來新。
應須喚作風流線,
系得東西南北人。

 

Dương liễu chi từ

Vụ niễn yên tha nhất sách xuân,
Niên niên trường tự nhiễm lai tân.
Ưng tu hoán tác phong lưu tuyến,
Hệ đắc đông tây nam bắc nhân.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Sương chà khói xát cũng vào xuân
Năm năm cành nhuộm mới màu xanh
Tơ vàng được gọi dây lưu luyến
Buộc được người nam bắc tây đông

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Rồi cũng xuân chà sương xát khói
Tự nhuộm xanh đổi mới hàng năm
Luyến lưu đổi được tác phong
Hẳn là buộc được lòng người bốn phương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Tạo mùa xuân khói xát sương phơi
Đổi mới hàng năm nhuộm sắc tươi.
Đáp ứng luyến lưu thay dáng vẻ
đông tây nam bắc buộc lòng người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Mỗi năm nhuốm mới xanh tươi
Cùng xuân quyện với một trời khói sương
Thích làm cho gió vấn vương
Đông tây nam bắc bốn phương buộc người

Chưa có đánh giá nào
Trả lời