17/06/2024 04:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương liễu chi từ
楊柳枝詞

Tác giả: Thôi Đạo Dung - 崔道融

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/07/2014 08:14

 

Nguyên tác

霧撚煙搓一索春,
年年長似染來新。
應須喚作風流線,
系得東西南北人。

Phiên âm

Vụ niễn yên tha nhất sách xuân,
Niên niên trường tự nhiễm lai tân.
Ưng tu hoán tác phong lưu tuyến,
Hệ đắc đông tây nam bắc nhân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Sương chà khói xát cũng vào xuân
Năm năm cành nhuộm mới màu xanh
Tơ vàng được gọi dây lưu luyến
Buộc được người nam bắc tây đông

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thôi Đạo Dung » Dương liễu chi từ