楊柳枝八首其二

陶令門前四五樹,
亞夫營裏百千條。
何似東都正二月,
黃金枝映洛陽橋。

 

Dương liễu chi bát thủ kỳ 2

Đào lệnh môn tiền tứ ngũ thụ,
Á Phu doanh lý bách thiên điều.
Hà tự đông đô chính nhị nguyệt,
Hoàng kim chi ánh Lạc Dương kiều.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ông Đào Tiềm trồng năm cây liễu
Chu Á Phu không thiếu ngàn cành
Tháng hai thủ phủ xuân thanh
Lạc Dương, liễu óng vàng thành cầu cao.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Trước nhà Đào Lệnh bốn năm gốc,
Trong trại Á Phu nhánh ức nghìn,
Sao giống tháng hai nơi đế phủ,
Lạc Dương cầu rực ánh hoàng kim.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trong trại Á Phu nghìn ức nhánh
Trước nhà Đào Lệnh bốn năm cây
Vẻ như cung khuyết đua xuân sắc
Cầu Lạc vàng tươi ánh rực màu

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cửa quan Đào bốn năm cây liễu
Trại Á Phu đâu thiếu ngàn cành
Tháng hai sao tự đông kinh
Cầu Lạc Dương ánh tơ vàng phất phơ?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trồng năm cây liễu ông Đào Tiềm,
Chu Á trong doanh cành ức nghìn.
Sao giống tháng hai nơi thủ phủ,
Lạc Dương liễu rực ánh hoàng kim.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trồng năm cây liễu, Đào Tiềm,
Á Phu trại ức trăm nghìn cành dương.
Tháng hai sao giống phủ đường,
Hoàng kim rực ánh Lạc Dương nơi cầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Trước nhà Đào Lệnh năm cây
Trong doanh Á Phú nơi đây ngàn cành
Tháng hai giống cảnh đô thành
Lạc Dương vàng óng buông nhành liễu tơ

Chưa có đánh giá nào
Trả lời