Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 07/10/2017 17:12

Cây to xoà bóng sum suê
dưới cây, cỏ áy vàng thê thiết vàng
cây xưa cùng cỏ mọc hoang
thảo thơm thoáng chốc đa đoan tới cùng


Nguồn: Vũ Minh Tân, Nẻo về (thơ), NXB Văn học, 2006