Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Song thất lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 08/10/2017 14:14

Viết sau giấc mơ được gặp cháu ngoại. Cho Thuỳ, Tiến và cháu Long

Con gái tôi trao tôi cháu nhỏ
(mười năm con lam lũ đất người)
cháu tôi! Tài quá! Cháu tôi!
tý nhau mà đã cuối trời chân mây


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]