Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 08/10/2017 14:30

Ông luyện trường sinh quyền
công viên, một khoảng riêng
lá vàng rơi lả tả
ông biết mà không nhìn


Nguồn: Vũ Minh Tân, Nẻo về (thơ), NXB Văn học, 2006