Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Vãn Đường)
12 bài thơ

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Vương Giá (1 bài)
- Lý Tần (8 bài)
- Lý Thương Ẩn (238 bài)
- Lý Quần Ngọc (33 bài)
- Ôn Đình Quân (54 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Minh (12 bài)
- Lương Trọng Nhàn (12 bài)
- Trương Việt Linh (3 bài)
- Khương Hữu Dụng (1 bài)
- Nam Trân (1 bài)
Tạo ngày 13/05/2006 11:57 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 07/06/2008 23:01 bởi Vanachi
Tào Nghiệp 曹鄴 (816-875) tự Nghiệp Chi 鄴之 hay 業之, người Quế Lâm (nay thuộc huyện Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây), thi nhân đời Vãn Đường, tề danh cùng Lưu Giá 劉駕, Nhiếp Di Trung 聶夷中, Vu Phần 于濆, Thiệu Yết 邵謁, Tô Chủng 蘇拯. Ông đỗ tiến sĩ năm 851, giữ chức Thái thường bác sĩ, rồi thứ sử ở Dương Châu. Thơ ông đa phần xuất phát từ sự bất đắc chí về chính trị, một số trào phúng chính trị thời đó, cũng có một số bài tả cảnh đẹp non nước. Thơ ông mang phong vị ca dao, vì ông đem nhiều khẩu ngữ dân gian vào thơ.