Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 04/02/2017 20:13

四望樓

背山見樓影,
應合與山齊。
座上日已出,
城中未鳴雞。
無限燕趙女,
吹笙上金梯。
風起洛陽東,
香過洛陽西。
公子長夜醉,
不聞子規啼。

 

Tứ vọng lâu

Bối sơn kiến lâu ảnh,
Ưng hợp dữ sơn tề.
Toà thượng nhật dĩ xuất,
Thành trung vị minh kê.
Vô hạn Yên, Triệu nữ,
Xuy sanh thướng kim thê.
Phong khởi Lạc Dương đông,
Hương qua Lạc Dương tê.
Công tử trường dạ tuý,
Bất văn tử quy đề.

 

Dịch nghĩa

Thấy bóng của lâu đài in trên vách sau núi,
Chiều cao so với núi ngang nhau.
Nắng đã tắt trên lâu đài,
Gà trong thành chưa gáy sáng.
Gái đẹp xứ Yên và Triệu nhiều vô số,
Lên thang vàng để thổi sênh.
Gió từ phía đông thành Lạc Dương thổi,
Đưa hương thơm bay qua phía tây Lạc Dương.
Công tử uống rượu say sưa thâu đêm,
Đâu có nghe thấy chim cuốc kêu.


Nguyên chú của tác giả: Lâu đài ở phía đông thành phố Lạc Dương, nay (đời Đường) đã bỏ hoang. Thời nhà Tần, có công tử Giả Hư giàu sang, hàng ngày ăn chơi trên đó.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bóng lâu đài in sau vách núi
Về chiều cao so núi ngang nhau
Nắng trên đài tắt từ lâu
Gà thành chưa gáy đón chào bình minh
Nhiều vô số gái Yên và Triệu
Lên thang vàng để trỗi sáo đàn
Thâu đêm công tử uống tràn
Có đâu nghe cuốc kêu vang não nùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thấy bóng lâu đài in vách non,
Chiều cao so với núi ngang hòn.
Lâu đài tắt nắng trên thành cũ,
Thành nội gà chưa gáy sáng trong.
Gái đẹp Triệu, Yên nhiều bất tận,
Thang vàng sênh, sáo thổi bên song.
Đông thành gió phía Lạc Dương thổi,
Tây Lạc Dương đưa hương thơm vòng.
Công tử thâu đêm say uống rượu,
Đâu nghe thấy cuốc chim kêu xong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời