樂府體

蓮子房房嫩,
菖蒲葉葉齊。
共結池中根,
不厭池中泥。

 

Nhạc phủ thể

Liên tử phòng phòng nộn,
Xương bồ diệp diệp tề.
Cộng kết trì trung căn,
Bất yếm trì trung nê.

 

Dịch nghĩa

Cây sen từng khóm từng khóm mơn mởn,
Cỏ xương bồ lá lá ngay ngắn.
Cùng đâm rễ trong ao,
Không chán bùn trong ao.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Từng khóm sen trong ao mơn mởn
Lá cỏ bồ hơn hớn vươn đều
Rễ cùng đâm xuống ao rêu
Nhưng không chán ngán bùn nhiều trong ao

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khóm khóm cây sen mơn mởn tươi,
Xương bồ lá lá cỏ ngay chồi.
Cùng đâm luồn rễ trong ao cá,
Không chán bùn ao nước đục hôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời