12/08/2020 14:13Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tứ vọng lâu
四望樓

Tác giả: Tào Nghiệp - 曹鄴

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 04/02/2017 20:13

 

Nguyên tác

背山見樓影,
應合與山齊。
座上日已出,
城中未鳴雞。
無限燕趙女,
吹笙上金梯。
風起洛陽東,
香過洛陽西。
公子長夜醉,
不聞子規啼。

Phiên âm

Bối sơn kiến lâu ảnh,
Ưng hợp dữ sơn tề.
Toà thượng nhật dĩ xuất,
Thành trung vị minh kê.
Vô hạn Yên, Triệu[1] nữ,
Xuy sanh thướng kim thê.
Phong khởi Lạc Dương[2] đông,
Hương qua Lạc Dương tê.
Công tử trường dạ tuý,
Bất văn tử quy đề.

Dịch nghĩa

Thấy bóng của lâu đài in trên vách sau núi,
Chiều cao so với núi ngang nhau.
Nắng đã tắt trên lâu đài,
Gà trong thành chưa gáy sáng.
Gái đẹp xứ Yên và Triệu nhiều vô số,
Lên thang vàng để thổi sênh.
Gió từ phía đông thành Lạc Dương thổi,
Đưa hương thơm bay qua phía tây Lạc Dương.
Công tử uống rượu say sưa thâu đêm,
Đâu có nghe thấy chim cuốc kêu.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bóng lâu đài in sau vách núi
Về chiều cao so núi ngang nhau
Nắng trên đài tắt từ lâu
Gà thành chưa gáy đón chào bình minh
Nhiều vô số gái Yên và Triệu
Lên thang vàng để trỗi sáo đàn
Thâu đêm công tử uống tràn
Có đâu nghe cuốc kêu vang não nùng.
Nguyên chú của tác giả: Lâu đài ở phía đông thành phố Lạc Dương, nay (đời Đường) đã bỏ hoang. Thời nhà Tần, có công tử Giả Hư giàu sang, hàng ngày ăn chơi trên đó.

Nguồn: Đường thi tuyển, Mã Mậu Nguyên, Thượng Hải cổ tịch xuất bản xã, 1999
[1] Tên hai nước thời Xuân Thu - Chiến Quốc, có gái đẹp nổi tiếng.
[2] Đời Đường còn gọi là đông đô, cố chỉ nay trong huyện cùng tên, tỉnh Hà Nam.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Nghiệp » Tứ vọng lâu