Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 31/12/2006 15:45

築城其一

郎有蘼蕪心,
妾有芙蓉質。
不辭嫁與郎,
築城無休日。

 

Trúc thành kỳ 1

Lang hữu mi vu tâm,
Thiếp hữu phù dung chất.
Bất từ giá dữ lang,
Trúc thành vô hưu nhật.

 

Dịch nghĩa

Chàng có tâm mi vu
Thiếp cốt cách hoa phù dung
Không từ chối chuyện hôn nhân với chàng
Nhưng (chàng đi) đắp thành không có ngày về.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tâm chàng là nhánh mi vu
Dung nhan thiếp đẹp như phù dung thơm
Cùng chàng nên vợ nên chồng
Chàng sung công, đắp thành không ngày về.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Lòng chàng như cỏ thơm,
Thiếp tựa phù dung ý.
Chồng vợ nên cùng chàng,
Đắp thành không lúc nghỉ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chàng tâm cỏ mi vu thơm ngát
Thiếp thường mang cốt cách hoa sen
Không từ chối chuyện hôn nhân
Nhưng chàng đi đắp thành không ngày về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tâm chàng như cỏ mi vu
Thiếp thì cốt cách lại như sen hồ.
Với chàng hôn sự không từ,
Nhưng chàng đi đắp thành như không về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Mi vu giống tựa tâm chàng
Phù dung cốt cách thiếp mang một đời
Hôn nhân thiếp chẳng chối lời
Đắp thành chàng vẫn phương trời xa xăm

Chưa có đánh giá nào
Trả lời