Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 30/12/2006 15:40

旅次岳陽寄京中親故

君山南面浪連天,
一客愁心兩處懸。
身逐片帆歸楚澤,
魂隨流水向秦川。
月回浦北千尋雪,
樹出湖東幾點煙。
更欲登樓向西望,
北風催上洞庭船。

 

Lữ thứ Nhạc Dương ký kinh trung thân cố

Quân Sơn nam diện lãng liên thiên,
Nhất khách sầu tâm lưỡng xứ huyền.
Thân trục phiến phàm quy Sở trạch,
Hồn tùy lưu thủy hướng Tần Xuyên.
Nguyệt hồi phố bắc thiên tầm tuyết,
Thụ xuất hồ đông kỷ điểm yên.
Cánh dục đăng lâu hướng tây vọng,
Bắc phong thôi thượng Động Đình thuyền.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Quân Sơn nam, sóng tiếp trời
Trái tim sầu, khách treo lơi hai miền
Hồn theo con nước Tần Xuyên
Thân cùng buồm Sở qua triền nước mây
Trăng soi bến bắc tuyết đầy
Khói bay từng mãng quanh cây bên hồ
Bên lầu, tây ngóng trên cao
Động Đình gió bấc nôn nao đẩy thuyền.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Núi Quân ở mặt nam hồ sóng
Khách tâm buồn treo hướng hai nơi
Thân về đất Sở thuyền xuôi
Hồn theo nước chảy về trời Tần Xuyên
Trăng bến bắc thước ngàn trên tuyết
Cây hồ đông bay bớt khói sương
Lên lầu trông ngóng tây phương
Động Đình gió bắc thổi thuyền êm trôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nam mặt Quân Sơn, trời sóng liền,
Tim sầu lữ khách treo hai miền.
Thân cùng buồm Sở qua mây nước.
Hồn hướng Tần Xuyên theo nước liên.
Bến bắc trăng soi nghìn thước tuyết,
Khói bay từng mãng hồ cây triền.
Bên lầu, tây muốn lên trông cảnh,
Gió bấc Động Đình thúc đẩy thuyền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời