Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Từ phẩm
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch
2 người thích
Từ khoá: Bộ ngư dao (1)

Đăng bởi Vanachi vào 13/05/2006 12:01, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 13/05/2006 13:02

捕漁謠

天子好征戰,
百姓不種桑。
天子好年少,
無人薦馮唐。
天子好美女,
夫婦不成雙。

 

Bộ ngư dao

Thiên tử hiếu chinh chiến,
Bách tính bất chủng tang.
Thiên tử hiếu niên thiếu,
Vô nhân tiến Phùng Đường.
Thiên tử hiếu mĩ nữ,
Phu phụ bất thành song.

 

Dịch nghĩa

Nhà vua thích chinh chiến,
Trăm họ không trồng dâu.
Nhà vua thích tuổi trẻ,
Chẳng ai tiến cử Phùng Đường.
Nhà vua thích gái đẹp,
Vợ chồng không thành lứa đôi.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Vua ưa thích chinh chiến,
Dân bỏ nghề tầm tang.
Vua ưa thích tuổi trẻ,
Không ai tiến Phùng Đường.
Vua ưa thích gái đẹp,
Vợ chồng kẻ mỗi phương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Nhà vua ham chuyện chiến tranh,
Tằm tang đâu nữa, dân đành bỏ không.
Nhà vua ưa bọn trẻ ngông,
Nào ai tiến cử được ông Phùng Đường.
Vua còn thích gái nõn nường,
Vợ chồng ly tán, mỗi phương một người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhà vua ưa chinh chiến
Trăm họ dâu không trồng
Nhà vua thích tuổi trẻ
Chẳng ai tiến Phùng Đường
Nhà vua chuộng gái đẹp
Vợ chồng có như không.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhà vua ưa thích chiến chinh,
Trồng dâu trăm họ không mình bón chăm.
Nhà vua thích tuổi trẻ thăm,
Chẳng ai tiến cử hiền, chăm Phùng Đường.
Nhà vua thích gái nõn nường,
Vợ chồng mỗi kẻ một phương không thành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời