Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
9 bài trả lời: 9 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 15/08/2008 21:19, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 15/08/2008 21:28

官倉鼠

官倉老鼠大如斗,
見人開倉亦不走。
健兒無糧百姓饑,
誰遣朝朝入君口?

 

Quan thương thử

Quan thương lão thử đại như đẩu,
Kiến nhân khai thương diệc bất tẩu.
Kiện nhi vô lương bách tính cơ,
Thuỳ khiển triều triều nhập quân khẩu?

 

Dịch nghĩa

Trong kho thóc nhà nước có con chuột to bằng cái đấu
Thấy người mở kho cũng không trốn chạy
Quân lính không có lương ăn, trăm họ đói
Ai cho ngày ngày đổ vào mồm mày?

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Kho to, con chuột cũng to
Thấy người mở cửa, cứ trơ mắt nhìn
Muôn dân đói kém triền miên
Ngày ngày ai cứ trút lên miệng mày

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Khương Hữu Dụng

Chú chuột kho quan bằng cái đấu
Thấy người mở kho cứ đứng ngó
Lính chẳng lương ăn, dân đói meo
Ai để ngày ngày vào miệng chú?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Kho quan cậu chuột to như đấu
Thấy kẻ mở kho không chạy giấu
Lính tráng không lương, dân đói meo
Ngày ngày ai trút vô mồm cậu?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Trong kho, con chuột to như đấu
Chẳng sợ chi người mở cửa kho
Lính chẳng cơm ăn, dân đói rách
Mồm mày cứ đổ, hỏi ai cho?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Kho quan chuột cống to bằng đấu,
Thấy kẻ mở kho, không sợ tẩu.
Bách tính đói nghèo, lính chẳng lương,
Ngày ngày ai tống miệng mày ngấu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mình to như đấu, chuột trong kho
Người mở cửa vào cũng chẳng lo
Lính tráng không lương, trăm họ đói
Vậy ai sáng sáng đút mày no?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trong kho lão chuột to đùng
Thấy người mở cửa vẫn không sợ gì
Quân dân trăm họ đói thay
Trút vào mồm lão ngày ngày, ai cho?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chuột to bằng đấu trong kho quan,
Kho mở thấy không trốn chạy ngang.
Quân lính không lương trăm họ đói,
Ai cho ngày tháng đổ mày ăn?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Chuột to như đấu kho quan
Thấy người mở cửa từng đàn chẳng đi
Lính, dân đói chẳng có gì
Mà sao bọn chúng ngủ khì ăn no

Chưa có đánh giá nào
Trả lời