19/08/2022 09:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quan thương thử
官倉鼠

Tác giả: Tào Nghiệp - 曹鄴

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 15/08/2008 21:19

 

Nguyên tác

官倉老鼠大如斗,
見人開倉亦不走。
健兒無糧百姓饑,
誰遣朝朝入君口?

Phiên âm

Quan thương lão thử đại như đẩu,
Kiến nhân khai thương diệc bất tẩu.
Kiện nhi vô lương bách tính cơ,
Thuỳ khiển triều triều nhập quân khẩu?

Dịch nghĩa

Trong kho thóc nhà nước có con chuột to bằng cái đấu
Thấy người mở kho cũng không trốn chạy
Quân lính không có lương ăn, trăm họ đói
Ai cho ngày ngày đổ vào mồm mày?

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Kho to, con chuột cũng to
Thấy người mở cửa, cứ trơ mắt nhìn
Muôn dân đói kém triền miên
Ngày ngày ai cứ trút lên miệng mày

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Nghiệp » Quan thương thử