Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/06/2014 13:24

庭草

庭草根自淺,
造化無遺功。
低迴一寸心,
不敢怨春風。

 

Đình thảo

Đình thảo căn tự thiển,
Tạo hoá vô di công.
Đê hồi nhất thốn tâm,
Bất cảm oán xuân phong.

 

Dịch nghĩa

Cỏ trong sân rễ ngắn,
Do tạo hoá sinh ra và nuôi dưỡng.
Nó suy nghĩ loanh quanh,
Không dám oán hận gió xuân.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cỏ trong sân vốn loài rễ ngắn
Tạo hoá sinh và vẫn chăm nuôi
Nó nghĩ suy, dạ bồi hồi
Để rồi không dám một lời oán xuân

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Cỏ sân vốn rễ ngắn
Tạo hoá chẳng hoài công
Tấc lòng luôn ngẫm nghĩ
Nào đâu oán gió xuân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Rể cạn cỏ trong sân
Chẳng bỏ công tạo hoá
Cỏ rạp âm thầm dạ
Chẳng hờn oán gió xuân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cỏ trong sân rễ ngắn thôi,
Sinh ra do tạo hoá nuôi dưỡng đời.
Loanh quanh suy nghĩ bồi hồi,
Nào đâu có dám một lời hận xuân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thắng

Rễ ngắn cỏ mọc trong sân
Bởi do taọ hoá phúc phần sinh ra
Loanh quanh cỏ nghĩ gần xa
Gió xuân sao lại dám mà oán đây

Chưa có đánh giá nào
Trả lời