03/07/2022 05:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đình thảo
庭草

Tác giả: Tào Nghiệp - 曹鄴

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/06/2014 13:24

 

Nguyên tác

庭草根自淺,
造化無遺功。
低迴一寸心,
不敢怨春風。

Phiên âm

Đình thảo căn tự thiển,
Tạo hoá vô di công.
Đê hồi nhất thốn tâm,
Bất cảm oán xuân phong.

Dịch nghĩa

Cỏ trong sân rễ ngắn,
Do tạo hoá sinh ra và nuôi dưỡng.
Nó suy nghĩ loanh quanh,
Không dám oán hận gió xuân.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cỏ trong sân vốn loài rễ ngắn
Tạo hoá sinh và vẫn chăm nuôi
Nó nghĩ suy, dạ bồi hồi
Để rồi không dám một lời oán xuân

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Nghiệp » Đình thảo