06/08/2020 06:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trúc thành kỳ 1
築城其一

Tác giả: Tào Nghiệp - 曹鄴

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 31/12/2006 15:45

 

Nguyên tác

郎有蘼蕪心,
妾有芙蓉質。
不辭嫁與郎,
築城無休日。

Phiên âm

Lang hữu mi vu tâm,
Thiếp hữu phù dung chất.
Bất từ giá dữ lang,
Trúc thành vô hưu nhật.

Dịch nghĩa

Chàng có tâm mi vu
Thiếp cốt cách hoa phù dung
Không từ chối chuyện hôn nhân với chàng
Nhưng (chàng đi) đắp thành không có ngày về.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tâm chàng là nhánh mi vu
Dung nhan thiếp đẹp như phù dung thơm
Cùng chàng nên vợ nên chồng
Chàng sung công, đắp thành không ngày về.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Nghiệp » Trúc thành kỳ 1