Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/06/2014 13:17

寄劉駕

一川草色青裊裊,
繞屋水聲如在家。
悵望美人不攜手,
墻東又發數枝花。

 

Ký Lưu Giá

Nhất xuyên thảo sắc thanh diểu diểu,
Nhiễu ốc thuỷ thanh như tại gia.
Trướng vọng mỹ nhân bất huề thủ,
Tường đông hựu phát sổ chi hoa.

 

Dịch nghĩa

Quê ông một dòng sông, cỏ dại hai bên bờ tươi mịn,
Tiếng nước chảy quanh phòng cũng như tại nhà tôi.
Buồn ngóng trông người đẹp mà không được tay trong tay,
Tường phía đông lại vừa nở vài đoá hoa.


Lưu Giá là bạn thân của tác giả, cũng là một thi nhân.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Một dòng sông quê ông cỏ dại
Tiếng sóng xô như tại nhà tôi
Buồn trông chẳng nắm tay người
Tường đông hoa nở biết ai xem cùng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Hai bờ cỏ mượt một dòng sông
Tiếng nước dội nhà uốn lượn cong
Người đẹp mình mong tay nắm lấy
Vài cành hoa nở phía tường đông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Sắc cỏ ven sông vẻ mịn mà
Quanh vườn nước chảy tựa nhà ta
Buồn trông người đẹp dìu tay bước
Nở phía tường đông mấy đoá hoa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sông quê ông cỏ dại tươi xanh,
Như tại nhà tôi nước chảy quanh.
Buồn ngóng giai nhân gần chẳng được,
Tường đông hoa nở đôi ba cành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời