Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 30/12/2006 15:46

築城其三

築人非築城,
圍秦豈圍我。
不知城上土,
化作宮中火。

 

Trúc thành kỳ 3

Trúc nhân phi trúc thành,
Vi Tần khởi vi ngã.
Bất tri thành thượng thổ,
Hóa tác cung trung hỏa.

 

Dịch nghĩa

Xây người không phải đắp thành
Vây Tần há vây chúng ta
Không biết rằng đất trên thành
Có ngày biến thành lửa trong cung.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Xây người khác với đắp thành
Vây Tần há phải vây quanh phu đào
Biết đâu đất đắp trên cao
Một ngày hoá lửa cháy vào trong cung.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Dưỡng người khác dưỡng thành,
Hãm Tần, hãm ta tất.
Nào hay thành đắp đất,
Hóa lửa thiêu cung mất.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dựng con người không như thành đắp
Bao quanh Tần há chắc quanh mình
Đâu hay đất đắp trên thành
Có ngày hoá lửa thiêu cung vua này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xây người khác hẳn đắp thành,
Vây Tần há giống vây quanh chúng mình.
Biết đâu rằng đất trên thành,
Có ngày lại biến lửa hoành hành cung.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời