Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/06/2014 13:28

老圃堂

邵平瓜地接吾廬,
穀雨乾時手自鋤。
昨日春風欺不在,
就床吹落讀殘書。

 

Lão phố đường

Thiệu Bình qua địa tiếp ngô lư,
Cốc vũ can thì thủ tự sừ.
Tạc nhật xuân phong khi bất tại,
Tựu sàng xuy lạc độc tàn thư.

 

Dịch nghĩa

Căn nhà cỏ gần bên đất Thiệu Bình trồng dưa,
Dù mưa hay nắng tôi cũng tự bừa đất.
Hôm qua gió xuân coi thường người quá đáng,
Nhè lúc ta không nhà thổi rơi cuốn sách cũ để trên giường.


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhà tôi gần Thiệu Bình đất cũ
Nắng hay mưa vẫn cứ tự bừa
Gió xuân khi dễ hôm qua
Thổi pho sách cũ bay ra khỏi giường

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhà đất Thiệu Bình trồng những dưa,
Tự tôi bừa đất nắng hay mưa.
Gió xuân khi dễ người hôm trước,
Nhè lúc vắng nhà thổi sách rơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời