Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 30/12/2006 15:45

築城其二

嗚嗚啄人鴉,
軋軋上城車。
力盡土不盡,
得歸亦無家。

 

Trúc thành kỳ 2

Ô ô trác nhân nha,
Yết yết thượng thành xa.
Lực tận thổ bất tận,
Đắc quy diệc vô gia.

 

Dịch nghĩa

Quạ kêu ô ô mổ người
Xe nghiến bánh ken két trên thành
Sức (đào) hết nhưng đất không hết
Nếu về được cũng không còn nhà.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ô ô quạ mổ thịt người
Trên thành xe nghiến, bánh lui tới ồn
Sức người đào đất mõi mòn
Trở về nhà đã không còn tấm tranh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Ô ô người quạ banh,
Két két xe trên thành.
Lực cạn đất nào cạn,
Được về, không mái tranh.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Kêu quà quà quạ nhè người mổ
Xe nghiến thành chở đá bò lên
Sức tàn nhưng đất vẫn còn
Được về chưa chắc đã còn nhà xưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ô ô quạ lại mổ người
Xe thì nghiến bánh tới nơi bên thành.
Sức người đào đất không nhanh,
Nếu về nhà được mái tranh không còn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nam Thẳng

Ô hô quạ mổ cũng đành
Cót ca cót két trên thành xe qua
Đất còn sức kiệt thân ta
Nếu quay về được thì nhà còn đâu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời