Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 30/08/2016 08:12

寄陽朔友人

桂林須產千株桂,
未解當天影日開。
我到月中收得種,
為君移向故園栽。

 

Ký Dương Sóc hữu nhân

Quế Lâm tu sản thiên châu quế,
Vị giải đương thiên ảnh nhật khai.
Ngã đáo nguyệt trung thu đắc chủng,
Vị quân do hướng cố viên tài.

 

Dịch nghĩa

Quế Lâm sinh ra hàng ngàn cây quế,
Cũng chưa giải đáp được vì sao trời nắng đẹp!
Trong tháng này tôi sẽ trồng quế,
Vì ông mà tôi trồng [quế] nơi quê nhà.


Dương Sóc, tên đất, nay ở phía tây bắc tỉnh Quảng Tây, tác giả làm bài này khi bạn thân đang làm quan nơi đây. Bài thơ mượn quế tả tình bạn giữa hai người. Quế Lâm, tên đất, gần Dương Sóc. Dương Sóc và Quế Lâm cùng có sông Ly chảy qua và đều là thắng cảnh nổi tiếng.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Quế Lâm đã sinh ngàn cây quế
Mặt trời cao chưa thể giải trình
Tháng này trồng quế đã đành
Vì ông tôi sẽ quê mình trồng chơi.


Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trường Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã,1995.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Quế Lâm ngàn quế dễ sinh ra
không chỉ nắng trời đủ giải mà.
Trong tháng này tôi trồng được lắm
vì ông thử quế ở vườn nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quế Lâm sinh quế hàng ngàn,
Cũng chưa giải được nắng chang đẹp trời!
Tháng này trồng quế việc tôi,
Vì ông trồng quế ở nơi quê nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời