Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (277 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Lý Hạ (60 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Liễu Tông Nguyên (40 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Vũ Minh Tân (1 bài)
- Trương Việt Linh (1 bài)
Tạo ngày 29/09/2008 07:40 bởi hongha83
Vương Biểu 王表 không rõ năm sinh năm mất, đỗ tiến sĩ vào niên hiệu Đại Lịch thứ 14 (779), làm đến chức Bí thư thiếu giám. Thơ ông hiện còn ba bài.

Nguồn: Đường Thi tứ tuyệt/ Vũ Minh Tân dịch/ NXB Thế Giới 2006