白蓮

素花多蒙別豔欺,
此花端合在瑤池。
無情有恨何人見,
有曉風清欲墮時。

 

Bạch liên

Tố hoa đa mông biệt diễm khi,
Thử hoa đoan hợp tại Dao Trì.
Vô tình hữu hận hà nhân kiến,
Hữu hiểu phong thanh dục đoạ thì.

 

Dịch nghĩa

Loài hoa mộc mạc, chịu các hoa có hương sắc lấn lướt,
Hoa thanh khiết này thích hợp nhất tại ao Dao Trì.
Bị đoạ nơi trần thế này vui buồn nào ai hay,
Tới lúc héo rụng chỉ có trăng tàn và gió sớm.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sắc màu bị lấn trắng như vôi
Thích hợp chỉ trên thượng giới thôi
Trần thế vui buồn ai có thấy
Chỉ còn trăng gió lúc hoa rơi

tửu tận tình do tại
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lệ Hầu Vô Song

Sắc trắng kiều diễm bị lấn át,
Hoa thanh chỉ hợp nơi Dao Trì.
Trần thế hỷ sầu nào ai hay,
Chỉ còn phong nguyệt lúc úa tàn.

Thoáng hồng trần vụt qua trước mặt
Yêu và hận khó thể chung đường
Nghiệt Hỏa hồng thiêu đốt tương tư
Mưa Huyền Vũ nhỏ sầu thương nhớ
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mộc mạc dám khoe hương sắc đẹp!
Vẻ hoa xứng với cõi Dao Trì
Vô tình đeo hận nào ai biết
Mai sớm theo làn gió rụng đi

14.00
Trả lời