Tạo hoá sinh ra sắp xếp rồi
Con người sao tự ý di dời
Lẽ trời như thế ai nào biết
Thu cúc xuân mai nở mỗi thời


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)