Dưới đây là các bài dịch của Lệ Hầu Vô Song. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bạch liên (Lục Quy Mông): Bản dịch của Lệ Hầu Vô Song

Sắc trắng kiều diễm bị lấn át,
Hoa thanh chỉ hợp nơi Dao Trì.
Trần thế hỷ sầu nào ai hay,
Chỉ còn phong nguyệt lúc úa tàn.

Ảnh đại diện

Trung thu ngộ vũ vô nguyệt (Trần Ngọc Dư): Bản dịch của Lệ Hầu Vô Song

Đêm nay trung thu thật thanh tĩnh,
Cớ hỏi sao trăng lại mờ tối?
Lại thêm Hằng Nga cùng ẩn khuất,
Trước lầu phong nhã khách ung dung

Ảnh đại diện

Đáp Trịnh thập thất lang nhất tuyệt (Đỗ Phủ): Bản dịch của Lệ Hầu Vô Song

Sau mưa, ruộng thấm ướt,
Hoa tàn, guốc thong dong.
Đem văn hãi Tiểu Lục,
Hiếu khách liền gặp gỡ.

Ảnh đại diện

Trường tương tư (I) (Bạch Cư Dị): Bản dịch của Lệ Hầu Vô Song

Sông Biện chảy
Sông Tứ trôi
Về tới đầu bến Qua Châu cũ
Núi Sơn biết mấy sầu tư

Nhớ xa xa
Hận dằng dặc
Hận tới lúc trở về mới nguôi
Dựa lầu trăng sáng sôi

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]