10/08/2020 09:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bạch liên
白蓮

Tác giả: Lục Quy Mông - 陸龜蒙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/02/2014 17:02

 

Nguyên tác

素花多蒙別豔欺,
此花端合在瑤池。
無情有恨何人見,
有曉風清欲墮時。

Phiên âm

Tố hoa đa mông biệt diễm khi,
Thử hoa đoan hợp tại Dao Trì[1].
Vô tình hữu hận hà nhân kiến,
Hữu hiểu phong thanh dục đoạ thì.

Dịch nghĩa

Loài hoa mộc mạc, chịu các hoa có hương sắc lấn lướt,
Hoa thanh khiết này thích hợp nhất tại ao Dao Trì.
Bị đoạ nơi trần thế này vui buồn nào ai hay,
Tới lúc héo rụng chỉ có trăng tàn và gió sớm.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sắc màu bị lấn trắng như vôi
Thích hợp chỉ trên thượng giới thôi
Trần thế vui buồn ai có thấy
Chỉ còn trăng gió lúc hoa rơi
[1] Nơi thần tiên ở.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lục Quy Mông » Bạch liên