古風其二十六(碧荷生幽泉)

碧荷生幽泉,
朝日艷且鮮。
秋花冒綠水,
密葉羅青煙。
秀色粉絕世,
馨香誰為傳?
坐看飛霜滿,
凋此紅芳年。
結根未得所,
願托華池邊。

 

Cổ phong kỳ 26 (Bích hà sinh u tuyền)

Bích hà sinh u tuyền,
Triêu nhật diễm thả tiên.
Thu hoa mạo lục thuỷ,
Mật diệp la thanh yên.
Tú sắc phấn tuyệt thế,
Hinh hương thuỳ vị truyền?
Toạ khán phi sương mãn,
Điêu thử hồng phương niên.
Kết căn vị đắc sở,
Nguyện thác hoa trì biên.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Suối ẩn trong sen ngọc,
Trời sớm sáng lại tươi.
Hoa thu lồng nước biếc,
Khói xanh cuộn lá dày.
Màu phấn xưng tuyệt thế,
Lưu hương có bởi ai?
Ngồi ngắm sương giăng khắp,
E hương sắc tàn phai.
Nếu được thành cây cỏ,
Nguyện bén rễ nơi này.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
64.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lâm trung Phú

Sen biếc sinh sôi khắp suối huyền
Sớm ngày đẹp tuyệt nõn nà duyên !
Tiết thu hoa phủ hồ xanh thẫm
Lá kín đan chen tơ khói viền !
Sắc thắm phấn thơm đều tuyệt thế
Vì ai ngan ngát nhẹ lan truyền ?!
Lặng nhìn sương sớm bay bay khắp
Đông rũ, năm sang lại thắm liền
Chưa chọn được đâu nơi bám rễ
Nguyện xin ở cạnh ao hoa tiên !!

14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản chữ Hán

Bài này thực ra không có tên, là bài thứ 26 trong 59 bài cổ phong chép ở đầu tập thơ Lý Bạch. Xin có một chút ý kiến:
1. Bản chữ Hán:
- Câu 5 là 秀色空絕世 (Tú sắc không tuyệt thế), chữ 空 không chứ không phải chữ 粉 phấn. Ở đây chữ 空 không nên hiểu nghĩa là uổng, phí. Đẹp vậy nhưng chỉ uổng công tuyệt thế.
2. 華池 Hoa trì:
- Nhiều bản chú thích là ao đẹp (芳華之池). Tuy thế theo ý câu 5-8 thì 華池 Hoa trì phải hiểu là một nơi nhiều người biết đến, có danh giá nhưng cũng phải lâu bền.
- 華池 Hoa trì, nếu là danh từ riêng, chỉ ao tiên trong truyền thuyết Trung Quốc, nằm trên núi Côn Lôn. Có lẽ cách hiểu này hợp lý hơn (xem thêm http://baike.baidu.com/view/3718860.htm)

Tham khảo sách 李白全集校注彙釋集評 (Lý Bạch toàn tập hiệu chú vựng thích tập bình) do 詹鍈 (Chiêm Anh) chủ biên, 百花文藝出版社 (Bách hoa văn nghệ xuất bản xã), 1996

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Thái

Sen xanh biếc mọc suối sâu
Mặt trời sớm đẹp tươi mầu điểm tô
Nước xanh nhú đoá hoa thu
Dày san sát lá mịt mù khói xanh
Đẹp không ai sánh đã đành
Thơm tho ai biết để lành đồn xa
Ngồi xem sương toả chiều tà
Đỏ hồng thơm ngát cũng ra úa tàn
Rễ chưa có chỗ bám vin
Nguyện nương tựa góc ao tiên lâu dài

Chưa có đánh giá nào
Trả lời