題白石蓮花寄楚公

白石蓮花誰所共,
六時長捧佛前燈。
空庭苔蘚饒霜露,
時夢西山老病僧。
大海龍宮無限地,
諸天雁塔幾多層。
漫誇鶖子真羅漢,
不會牛車是上乘。

 

Đề bạch thạch liên hoa ký Sở công

Bạch thạch liên hoa thuỳ sở cộng,
Lục thì trường phủng Phật tiền đăng.
Không đình đài tiển nhiêu sương lộ,
Thì mộng tây sơn lão bệnh tăng.
Đại hải long cung vô hạn địa,
Chư thiên nhạn tháp kỷ đa tằng.
Mạn khoa Thu Tử chân la hán,
Bất hội ngưu xa thị thượng thừa.

 

Dịch nghĩa

Không biết ai cúng dường đài hoa sen bằng đá trắng này,
Suốt sáu thời đội cây đèn cúng Phật.
Sân vắng, rong rêu đẫm sương móc,
Thường mơ thấy vị sư già bệnh trên núi phía tây.
Cung rồng ở biển lớn rộng vô cùng,
Tháp nhạn của chư thiên cao không biết bao nhiêu tầng.
Thu Tử khoe hão đã chứng quả la hán,
Đâu có biết phái xe trâu mới tu chứng cao hơn.


Sở công là ông ở đất Sở, thân thế không rõ.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Hoa sen đá trắng ai dâng cúng
Sáu buổi nâng đèn trước Phật đài
Rêu ướt đẫm sương trong sân vắng
Mơ thấy sư già bịnh núi Tây
Long cung biển lớn rộng vô cùng
Tháp nhạn cõi trời lớp lớp xanh
Khoe tràn Thu Tử chân la hán
Xe trâu ai dong ruổi cùng chăng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Đá trắng hoa sen ai cúng thưa,
Trước đèn thờ Phật sáu thời đưa.
Non tây mộng mị sư ông bệnh,
Đài vắng rong rêu sương móc mờ.
Tháp nhạn cùng trời tầng chẳng kể,
Long cung đại hải đất sao vừa.
Chớ khoe Thu Tử là la hán,
Chẳng biết xe trâu mới thượng thừa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Đá trắng hoa sen ai cúng dâng
Sáu thời kinh Phật lể đèn nâng
Rêu đầy sân vắng loang sương móc
Mộng đến núi tây viếng lão tăng
Biển rộng cung rồng không giới hạn
Trời cùng tháp nhạn biết bao tầng
Chứng la hán nổ khoe Thu tử
Chẳng đủ xe trâu độ thế nhân

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng vicar

Đá trắng đài sen ai dâng cầu
Đội đèn trước Phật những đêm thâu
Sân chùa rêu xanh đầm sương móc
Mộng sư già bệnh núi tây sầu
Long cung biển lớn nơi vô hạn
Tháp nhạn chư thiên bao tầng lầu
Thu Tử đừng khoe thành la hán
Không biết thượng thừa phái xe trâu

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Hoa sen đá trắng ai dâng,
Ngọn đèn trước Phật, đứng nâng sáu thời.
Ngoài sân, rêu đẫm sương rồi,
Tây Sơn, mơ thấy thầy nơi núi này.
Cung rồng biển lớn rộng thay,
Cõi trời tháp nhạn đã xây bao tầng.
Họ Thu, La Hán, khoe xằng,
Xe trâu, nào có biết chăng Thượng Thừa...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ai cúng đài hoa sen trắng toát
Suốt sáu thời trước Phật nâng đèn
Sân rêu đẫm móc lặng yên
Lâu lâu mơ thấy sư bên non đoài
Cung rồng ở biển ngoài rộng lớn
Tháp nhạn trên thượng giới muôn tầng
Họ Thu la hán khoe sằng
Xe trâu đâu có biết rằng cao hơn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Trung Hậu

Hoa sen đá trắng ai dâng
Sáu lần cúng Phật, đèn nâng trước đài
Sân chùa, rêu đẫm sương mai
Mộng thăm thầy bệnh nằm dài non Tây
Long cung biển rộng bao đầy?
Bên trời, nhạn tháp còn xây mấy tầng?
Khoe mình La Hán giả chân
Xe trâu chưa gặp sao phân thượng thừa

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Toà sen đá trắng ấy ai dâng?
Cúng Phật đèn kia sáu buổi nâng
Móc đẫm làn rêu sân lặng lặng
Sư già bóng núi mộng lâng lâng
Cung rồng biển lớn mênh mông khoảnh
Tháp nhạn trời cao chất ngất tầng
Thu Tử khoe gì la hán thật
Xe trâu, nào biết thượng thừa chăng?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đài sen đá trắng ai dâng đây,
Sáu buổi đội đèn cúng Phật đài.
Sân vắng rong rêu đầm sương móc,
Sư già mơ thấy bệnh non tây.
Cung rồng biển lớn vô cùng rộng,
Tháp nhạn chư thiên cao chạm mây.
Thu Tử khoe bừa la hán chứng,
Xe trâu phải biết mới tu hay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời