Thu tới ngoài ao nở mấy bông
Chỉ cần nhàn nhạt hợp thơ lòng
Dẫu nay có muốn xem hoa nữa
Đỏ thẫm không ưa ưa phớt hồng

tửu tận tình do tại