冬景

晴窗早覺愛朝曦,
竹外秋聲漸作威。
命僕安排新暖閣,
呼童熨貼舊寒衣。
葉浮嫩綠酒初熟,
橙切香黃蟹正肥。
蓉菊滿園皆可羨,
賞心從此莫相違。

 

Đông cảnh

Tình song tảo giác ái triêu hy,
Trúc ngoại thu thanh tiệm tác uy.
Mệnh phốc an bài tân noãn các,
Hô đồng huỷ chiếm cựu hàn y.
Diệp phù nộn lục tửu sơ thục,
Đẳng thiết hương hoàng giải chính phì.
Dung cúc mãn viên giai khả tú,
Thưởng tâm tòng thử mạc tương vi.

 

Dịch nghĩa

Dậy sớm bên song cửa nhìn thích ánh nắng ban mai
Rặng trúc bên ngoài nghe tiếng thu vang mạnh
Truyền lệnh cho kẻ dọn dẹp lại căn lầu ấm mới
Gọi đám trẻ đốt lửa dành nhau chiếc áo lạnh cũ
Lá cây xanh thắm ở ngoài, rượu hâm vừa nóng
Bàn ăn bầy biện, món cua vàng béo ngon
Hoa cúc nở đầy vườn đẹp lộng lẫy
Thưởng thức cảnh như thế ai mà dám không vâng theo.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Thức dậy, bên song, ánh nắng vàng
Bờ tre xào xạc tiếng thu vang
Lầu cao truyền dặn người kê dọn
Áo lạnh dành nhau đám trẻ làng
Rượu ấm hâm vừa, cây lá thắm
Thức ăn ngon miệng xếp đầy bàn
Vườn hoa cúc nở đầy hương sắc
Cảnh thế nào ai dám chẳng vâng!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Bên song thức dậy, nắng vàng
Tiếng thu xào xạc sau hàng tre xanh
Lầu cao sai kẻ dọn nhanh
Trẻ con gọi bảo dành manh áo hàn
Rượu hâm, cây lá xanh ngàn
Thức ăn nghi ngút đầy bàn thơm ngon
Vườn hoa cúc nở đóa tròn
Cảnh như thế hỏi ai còn không vâng!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Thức đậy vầng hồng đã rạng đông,
Bờ tre sang sảng trận kim phong;
Sai bồi bài trí nhà nghênh noãn,
Gọi trẻ là hơ áo ngự đông;
Sắc nước rượu như ngọn trúc biếc,
Hình con cua tựa quả chanh hồng;
Đầy vườn phong cảnh dung cùng cúc,
Ngoạn cảnh vui chơi chớ phụ lòng.


Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 149, tháng 4-1930
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời