鶯梭

擲柳遷喬太有情,
交交時作弄機聲。
洛陽三月花如錦,
多少工夫織得成?

 

Oanh thoa

Trịch liễu thiên kiều thái hữu tình,
Giao giao thì tác lộng cơ thanh.
Lạc Dương tam nguyệt hoa như cẩm,
Đa thiểu công phu chức đắc thành?

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hà

Tình tứ luồn cây đan bóng liễu
Lao xao dường tiếng ném thoi nhanh
Tháng ba thành Lạc hoa như gấm
Biết mấy công phu dệt mới thành?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Minh Tân

Tình tứ luồn trong tơ liễu xanh,
Như thoi dệt cửi, tiếng gieo thanh.
Lạc Dương xuân muộn, hoa như gấm,
Hẳn phải dầy công mới dệt thành.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Bóng liễu bên cầu thật hữu tình
Tiếng lao xao tựa ném thoi nhanh
Tháng ba thành Lạc hoa như gấm
Bao mấy công phu mới dệt xong

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ

Nhảy nhót cây cao hót ghẹo người,
Ghẹo người ríu rít tiếng đưa thoi;
Tháng ba đất Lạc hoa như gấm,
Phỏng mấy công phu dệt mới rồi.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời