12/08/2020 02:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Oanh thoa
鶯梭

Tác giả: Lưu Khắc Trang - 劉克莊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 12/06/2008 23:36

 

Nguyên tác

擲柳遷喬太有情,
交交時作弄機聲。
洛陽三月花如錦,
多少工夫織得成?

Phiên âm

Trịch liễu thiên kiều thái hữu tình,
Giao giao thì tác lộng cơ thanh.
Lạc Dương tam nguyệt hoa như cẩm,
Đa thiểu công phu chức đắc thành?

Bản dịch của Nguyễn Hà

Tình tứ luồn cây đan bóng liễu
Lao xao dường tiếng ném thoi nhanh
Tháng ba thành Lạc hoa như gấm
Biết mấy công phu dệt mới thành?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Khắc Trang » Oanh thoa