Tháng ngày trôi mải miết,
Xuân mới hết, thu sang.
Hoa trên cành rực rỡ.
Sao mà vội úa tàn.