Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Triệu Chấp Tín (5 bài)
- Tào Dần (1 bài)
- Thẩm Đức Tiềm (5 bài)
- Nạp Lan Tính Đức (15 bài)
- Dương Xuân (1 bài)
Tạo ngày 20/12/2020 22:03 bởi tôn tiền tử
Cố Tự Lập 顧嗣立 (1665-1722) là học giả, thi nhân đời Thanh, tự Hiệp Quân 俠君, hiệu Lư Khâu 閭丘, người Trường Châu 長洲, Giang Tô, nay là Thường Thục 常熟. Ông đỗ tiến sĩ năm Khang Hy thứ 51 (1712), làm tri huyện, không lâu sau cáo bệnh xin về, ở tại Tú Dã viên 秀野園, Ngô Trung 吳中, thích thơ, rượu. Trước tác có Tú Dã tập 秀野集, Lư Khâu tập 閭丘集.