Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Thanh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Thẩm Đức Tiềm (5 bài)
- Nạp Lan Tính Đức (15 bài)
- Cố Tự Lập (2 bài)
- Thực Hiền (11 bài)
- Kim Nông (1 bài)
Tạo ngày 20/08/2014 23:12 bởi tôn tiền tử
Dương Xuân 楊椿 (1675-1753) tự Nông Tiên 農先, người Vũ Tiến, Giang Tô, là sử gia đời Thanh. Ông đỗ tiến sĩ năm Khang Hy thứ 57 (1718), làm quan tới Hàn lâm viện thị độc học sĩ.