Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 26/01/2007 20:02

春思其一

竹外麥煙愁漠漠,
短翅啼禽飛魄魄。
此時憶著千里人,
獨坐支頤看花落。

 

Xuân tứ kỳ 1

Trúc ngoại mạch yên sầu mạc mạc,
Đoản sí đề cầm phi thác thác (phách phách).
Thử thời ức trứ thiên lý nhân,
Độc toạ chi di khán hoa lạc.

 

Dịch nghĩa

Khói lúa ngoài bụi tre, sầu man mác,
Chim cánh ngắn vừa kêu vừa bay phành phạch.
Lúc này nhớ về người nơi xa ngàn dặm,
Ngồi một mình tay chống má nhìn hoa rơi.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của kimthoty @www.tvvn.org

Sầu mờ mịt sương che lúa trúc
Phành phạch kêu chim cánh ngắn bay
Nhớ người ngàn dặm chân mây
Ngồi nhìn hoa rụng đưa tay chống cằm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Trúc bờ khói lúa sầu man mác,
Cánh gắn, chim kêu bay dáo dác.
Bỗng lúc nhớ người nghìn dặm xa,
Riêng ngồi chống má ngắm hoa lạc.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Khói lúa ngoài tre sầu man mác
Chim vừa kêu phành phạch vừa bay
Nhớ người ngàn dặm lúc này
Hoa rơi riêng má chống tay ngồi nhìn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Ngoài tre khói lúa buồn mênh mang
Cánh ngắn chim kêu bay rộn ràng.
Là lúc nhớ người xa vạn dặm
Ngồi nhìn hoa rụng má tay nâng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời