春雨即事寄襲美

小謝輕埃日日飛,
城邊江上阻春暉。
雖愁野岸花房凍,
還得山家藥筍肥。
雙屐著頻看齒折,
敗裘披苦見毛稀。
比鄰釣叟無塵事,
灑笠鳴蓑夜半歸。

 

Xuân vũ tức sự ký Tập Mỹ

Tiểu Tạ khinh ai nhật nhật phi,
Thành biên giang thượng trở xuân huy.
Tuy sầu dã ngạn hoa phòng đống,
Hoàn đắc sơn gia dược duẩn phì.
Song kịch trước tần khan xỉ chiết,
Bại cầu phi khổ kiến mao hi.
Tị lân điếu tẩu vô trần sự,
Sái lạp minh soa dạ bán quy.

 

Dịch nghĩa

Lầu Tiểu Tạ ngày ngày bụi nhẹ bay,
Ngăn trở nắng xuân bên thành và trên sông.
Tuy buồn vì phòng hoa ven đồng bị lạnh giá,
Nhưng nhà trên núi các cây thuốc ra mầm tốt khoẻ.
Đôi guốc đi hoài đã gẫy răng,
Áo cừu cũ rách, lông lưa thưa.
Ông già câu cá hàng xóm không vướng sự đời,
Nửa đêm trở về rửa nón rũ áo tơi.


Tập Mỹ là tự của Bùi Nhật Hưu (834-883), người Tương Dương (nay trong tỉnh Hồ Bắc), năm 867 đậu tiến sĩ, năm sau tới Tô Châu làm tòng sự cho thứ sử Thôi Phác, có xướng hoạ với nhóm của tác giả Lục Quy Mông.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Thành Tạ ngày qua cát bụi bay
Ánh xuân vơi khuất bến sông này
Phòng hoa sầu lạnh bên đồng vắng
Vườn thuốc vui xinh núi mọc dầy
Đôi guốc lê hoài nay gãy gót
Áo cừu mặc mãi rụng lông đầy
Vô tư mình bác chài bên xóm
Lững thững đêm về rũ nón đai.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngày ngày bụi nhẹ bay lầu Tạ
Thành bên sông ngăn trở nắng xuân
Phòng hoa buồn lạnh ven đồng
Nhưng nhà trên núi thuốc mầm tốt tươi
Đôi guốc vẹt đi hoài răng gẫy
Áo cừu tàng còn mấy sợi lông
Bác chài trần tục không vương
Trở về rũ áo tơi dường nửa đêm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Bụi Tạ ngày ngày nhẹ nhẹ rơi
Bên thành trên nước ánh xuân vơi
Bờ đông tuy ngán phòng hoa lạnh
Nhà núi vẫn còn gốc thuốc tuơi
Đôi guốc mang hoài răng gãy rụng
Áo cầu mặc riết sợi bung rời
Bác chài bên xóm không vương tục
Khuya khoắt quay về rũ nón tơi


Nguồn: Lê Nguyễn Lưu, Đường thi tuyển dịch - tập 2, NXB Thuận Hoá, 2007
tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời