Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Tống, Liêu, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đàm Hoa thiền sư (1 bài thơ)
- Từ Huyễn (19 bài thơ)
- Bạch Vân Thủ Đoan thiền sư (3 bài thơ)
- Trương Bá Đoan (1 bài thơ)
- Cao Phong Diệu thiền sư (1 bài thơ)
Tạo ngày 02/11/2008 07:25 bởi hongha83, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 02/11/2008 23:20 bởi Vanachi
Mạnh Đại Võ 孟大武 tự Thế Công 世功 (hoặc Tác Công 作公), người Tiên Cư (nay thuộc Chiết Giang), thường hay cùng Ngô Phất 吳芾 xướng hoạ. Tác phẩm có "Hồ sơn tập" 湖山集 (quyển 6, 7, 8). Thơ nay còn 4 bài.