Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 17/02/2011 05:16

Máu đã bay lên nhuộm sắc cờ
Hồn thiêng thơm đọng mỗi bài thơ
Tuổi tên dù chẳng ghi bia đá
Nấm cỏ còn xanh vẽ ước mơ


Nguồn: Thơ hai người (in chung), NXB Văn hoá, 1992