Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
3 bài thơ
1 người thích

Tác giả cùng thời kỳ

- Bạch Cư Dị (277 bài)
- Lý Hạ (64 bài)
- Lưu Vũ Tích (115 bài)
- Hàn Dũ (57 bài)
- Nguyên Chẩn (44 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Nguyễn Hà (3 bài)
- Nguyễn Minh (3 bài)
- Lương Trọng Nhàn (3 bài)
Tạo ngày 18/10/2008 03:26 bởi hongha83
Lưu Thái Xuân 劉采春 người Việt Châu (nay là Thiệu Hưng, Chiết Giang), là danh kỹ nổi tiếng ở Trường An, không rõ năm sinh năm mất. Nàng là vợ người phường hát tên là Chu Quý Sùng 周季崇, hát hay nên được Nguyên Chẩn rất yêu thích. Toàn Đường thi còn lưu giữ 6 bài thơ của nàng là La cống khúc 囉嗊曲.