Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi hongha83 vào 17/10/2008 03:36, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 17/10/2008 03:36

囉嗊曲其三

莫作商人婦,
金釵當卜錢。
朝朝江口望,
錯認幾人船。

 

La cống khúc kỳ 3

Mạc tác thương nhân phụ,
Kim thoa đương bốc tiền.
Triêu triêu giang khẩu vọng,
Thác nhận kỷ nhân thuyền.

 

Dịch nghĩa

Chớ nên làm vợ các người đi buôn xa,
Trâm vàng để trả thày bói (hỏi ngày chồng về).
Sáng nào cũng ra cửa sông trông ngóng,
Mà chỉ thấy nhầm toàn thuyền của người ta.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Hà

Chớ làm vợ thương nhân
Trâm, tiền thành bói toán
Sớm sớm đầu sông ngóng
Thuyền ai luôn nhận nhầm


Nguồn: Đường thi tứ tuyệt, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Chớ lấy chồng thương lái,
Kim thoa ra bói tiền.
Cữa sông trông sáng sáng,
Lầm nhận mấy phu thuyền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chớ làm vợ nhà buôn
Trâm vàng trả thày bói
Sáng nào cũng ngóng đợi
Toàn thuyền người đi luôn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chớ nên làm vợ người buôn xa,
Phải trả trâm vàng thày bói mà!
Trông ngóng sáng nào cũng ra cửa,
Thấy nhầm thuyền của toàn người ta.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời