Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
22 bài thơ, 65 bài dịch

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Nguyên Sa (62 bài)
- Phùng Quán (54 bài)
- Cung Trầm Tưởng (21 bài)
- Xuân Sách (162 bài)
- Dương Tường (41 bài)
Tạo ngày 10/11/2008 23:35 bởi hongha83
Nguyễn Hà (1932-1999) là nhà thơ, nhà báo, dịch giả. Quê ở Tiên Tần, Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Tây. Đã trải qua nhiều công việc và chức vụ như cán bộ ty giao thông tỉnh Vĩnh Phú, cán bộ phòng tuyên truyền Bộ Thuỷ Sản. Có nhiều tác phẩm thơ và dịch thuật. Ngoài sáng tác, còn vẽ tranh.

Tác phẩm:
Thơ:
1. Mùa phù sa
2. Lá đỏ
3. Mắt hoa chờ
4. Thơ hai người (In chung với Băng Sơn)
5. Trái lỡ thì

Văn:
- Hồn ta rong ruổi (tuỳ bút)

Dịch:
1. Đồng hoang (kịch, Tào Ngu)
2. Gia đình (kịch, Tào Ngu)
3. Tuyển tập kịch Điền Hán
4. Thơ nghìn nhà (Thiên gia thi)
5. Biển tình kim cổ
6. Đường Thi tứ tuyệt

Nguồn:
1. Những người dịch văn học Việt Nam/ Trung tâm văn hoá ngôn ngữ Đông Tây, 2002.
2. Nhà văn Việt Nam hiện đại/ NXB Hội Nhà Văn, 1994.

 

Thơ dịch tác giả khác

 1. Chung Nam vọng dư tuyết (Tổ Vịnh)
  17
 2. Cổ biệt ly (Mạnh Giao)
  18
 3. Cùng biên từ kỳ 1 (Diêu Hợp)
  4
 4. Cửu tuyệt vị Á Khanh tác kỳ 2 (Hàn Câu)
  2
 5. Dạ thướng Thụ Hàng thành văn địch (I) (Lý Ích)
  22
 6. Di gia biệt hồ thượng đình (Nhung Dục)
  11
 7. Du viên bất trị (Diệp Thiệu Ông)
  13
 8. Dương liễu chi (Thanh giang nhất khúc liễu thiên điều) (Lưu Vũ Tích)
  6
 9. Đắc Lạc Thiên thư (Nguyên Chẩn)
  6
 10. Đề Tình tận kiều (Ung Đào)
  4
 11. Giang Nam khúc (Lý Ích)
  11
 12. Giang thôn tức sự (Tư Không Thự)
  14
 13. Giang thượng (Lưu Tử Vựng)
  4
 14. Hà Hoàng cựu tốt (Trương Kiều)
  6
 15. Hoài thôn binh hậu (Đới Phục Cổ)
  3
 16. Hồ Châu ca kỳ 38 (Uông Nguyên Lượng)
  4
 17. Hu Di lữ xá (Lộ Đức Chương)
  2
 18. Khê cư tức sự (Thôi Đạo Dung)
  7
 19. Ký Giang Nam cố nhân (Gia Huyễn Ông)
  3
 20. Ký nội (Khổng Bình Trọng)
  3
 21. La cống khúc kỳ 1 (Lưu Thái Xuân)
  3
 22. La cống khúc kỳ 3 (Lưu Thái Xuân)
  3
 23. La cống khúc kỳ 4 (Lưu Thái Xuân)
  2
 24. Lạc Cốc vãn vọng (Hàn Tông)
  4
 25. Lương Châu từ kỳ 2 (Trương Tịch)
  4
 26. Mẫn canh giả (Vi Trang)
  3
 27. Ngoạn hoa dữ Vệ Tương đồng tuý (Tư Không Thự)
  10
 28. Ngô thành lãm cổ (Trần Vũ)
  2
 29. Nhật một Hạ Diên tích tác (Sầm Tham)
  5
 30. Oán từ kỳ 1 (Thôi Quốc Phụ)
  5
 31. Oanh thoa (Lưu Khắc Trang)
  3
 32. Phong (Lý Kiệu)
  7
 33. Phong Lạc đình du xuân kỳ 3 (Âu Dương Tu)
  8
 34. Phổ An Kiếm Âm đề bích (Vương Bột)
  5
 35. Phù Dung lâu tống Tân Tiệm kỳ 1 (Vương Xương Linh)
  28
 36. Phùng tuyết túc Phù Dung sơn chủ nhân (Lưu Trường Khanh)
  12
 37. Quá Hàng Châu cố cung (Tạ Cao)
  2
 38. Quá Trịnh sơn nhân sở cư (Lưu Trường Khanh)
  10
 39. Quan thư hữu cảm kỳ 1 (Chu Hy)
  5
 40. Tái hạ khúc (Hứa Hồn)
  5
 41. Tái thượng khúc (Nhung Dục)
  2
 42. Tàm phụ (Trương Du)
  3
 43. Tàm phụ (Lai Hộc)
  3
 44. Tàm phụ ngâm (Tạ Phương Đắc)
  5
 45. Tây Hà (Uông Tuân)
  2
 46. Thanh minh (Vương Vũ Xứng)
  8
 47. Thiên nhai (Lý Thương Ẩn)
  9
 48. Thiếu niên hành (Thôi Quốc Phụ)
  9
 49. Thu dạ ký Khâu nhị thập nhị viên ngoại (Vi Ứng Vật)
  12
 50. Thu phố đồ trung (Đỗ Mục)
  6
 51. Thục trung cửu nhật (Vương Bột)
  18
 52. Tiều phu (Tiêu Đức Tảo)
  4
 53. Tiểu trì (Dương Vạn Lý)
  2
 54. Tô Đê thanh minh tức sự (Ngô Duy Tín)
  3
 55. Trình Khấu công kỳ 1 (Thiến Đào)
  5
 56. Trúc thành từ kỳ 2 (Lục Quy Mông)
  4
 57. Trường An đạo kỳ 1 (Trừ Quang Hy)
  14
 58. Trường Lạc thiếu niên hành (Thôi Quốc Phụ)
  6
 59. Túc tân thị Từ Công điếm (Dương Vạn Lý)
  4
 60. Túc Tế Châu môn ngoại lữ quán (Triều Đoan Hữu)
  2
 61. Tuyệt cú (Ngô Đào)
  3
 62. Tương Ấp đạo trung (Trần Dư Nghĩa)
  4
 63. Ức Phiên Dương cựu du (Cố Huống)
  5
 64. Văn viên (Lý Thân)
  5
 65. Xuân nhật vãn vọng (Mạnh Đại Võ)
  2