Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
22 bài thơ, 64 bài dịch

Thơ đọc nhiều nhất

Thơ thích nhất

Thơ mới nhất

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (332 bài thơ)
- Tố Hữu (246 bài thơ)
- Hàn Mặc Tử (206 bài thơ)
- Trần Đăng Khoa (151 bài thơ)
- Nguyễn Bính (226 bài thơ)
Tạo ngày 10/11/2008 23:35 bởi hongha83
Nguyễn Hà (1932-1999) là nhà thơ, nhà báo, dịch giả. Quê ở Tiên Tần, Hồng Hà, Đan Phượng, Hà Tây. Đã trải qua nhiều công việc và chức vụ như cán bộ ty giao thông tỉnh Vĩnh Phú, cán bộ phòng tuyên truyền Bộ Thuỷ Sản. Có nhiều tác phẩm thơ và dịch thuật. Ngoài sáng tác, còn vẽ tranh.

Tác phẩm:
Thơ:
1. Mùa phù sa
2. Lá đỏ
3. Mắt hoa chờ
4. Thơ hai người (In chung với Băng Sơn)
5. Trái lỡ thì

Văn:
- Hồn ta rong ruổi (tuỳ bút)

Dịch:
1. Đồng hoang (kịch, Tào Ngu)
2. Gia đình (kịch, Tào Ngu)
3. Tuyển tập kịch Điền Hán
4. Thơ nghìn nhà (Thiên gia thi)
5. Biển tình kim cổ
6. Đường Thi tứ tuyệt

Nguồn:
1. Những người dịch văn học Việt Nam/ Trung tâm văn hoá ngôn ngữ Đông Tây, 2002.
2. Nhà văn Việt Nam hiện đại/ NXB Hội Nhà Văn, 1994.

 

Thơ dịch tác giả khác

 1. Chung Nam vọng dư tuyết Tổ Vịnh
  15
 2. Cổ biệt ly Mạnh Giao
  18
 3. Cùng biên từ kỳ 1 Diêu Hợp
  3
 4. Cửu tuyệt vị Á Khanh tác kỳ 2 Hàn Câu
  2
 5. Dạ thướng Thụ Hàng thành văn địch (I) Lý Ích
  22
 6. Di gia biệt hồ thượng đình Nhung Dục
  10
 7. Du viên bất trị Diệp Thiệu Ông
  13
 8. Dương liễu chi (Thanh giang nhất khúc liễu thiên điều) Lưu Vũ Tích
  6
 9. Đắc Lạc Thiên thư Nguyên Chẩn
  6
 10. Đề Tình tận kiều Ung Đào
  4
 11. Giang Nam khúc Lý Ích
  11
 12. Giang thôn tức sự Tư Không Thự
  14
 13. Giang thượng Lưu Tử Vựng
  4
 14. Hà Hoàng cựu tốt Trương Kiều
  6
 15. Hoài thôn binh hậu Đới Phục Cổ
  3
 16. Hồ Châu ca kỳ 38 Uông Nguyên Lượng
  4
 17. Hu Di lữ xá Lộ Đức Chương
  2
 18. Khê cư tức sự Thôi Đạo Dung
  7
 19. Ký Giang Nam cố nhân Gia Huyễn Ông
  3
 20. Ký nội Khổng Bình Trọng
  3
 21. La cống khúc kỳ 1 Lưu Thái Xuân
  3
 22. La cống khúc kỳ 3 Lưu Thái Xuân
  3
 23. La cống khúc kỳ 4 Lưu Thái Xuân
  2
 24. Lạc Cốc vãn vọng Hàn Tông
  4
 25. Lương Châu từ kỳ 2 Trương Tịch
  4
 26. Mẫn canh giả Vi Trang
  3
 27. Ngoạn hoa dữ Vệ Tương đồng tuý Tư Không Thự
  10
 28. Ngô thành lãm cổ Trần Vũ
  2
 29. Nhật một Hạ Diên tích tác Sầm Tham
  3
 30. Oán từ kỳ 1 Thôi Quốc Phụ
  2
 31. Oanh thoa Lưu Khắc Trang
  3
 32. Phong Lý Kiệu
  5
 33. Phong Lạc đình du xuân kỳ 3 Âu Dương Tu
  8
 34. Phổ An Kiếm Âm đề bích Vương Bột
  3
 35. Phù Dung lâu tống Tân Tiệm kỳ 1 Vương Xương Linh
  27
 36. Phùng tuyết túc Phù Dung sơn chủ nhân Lưu Trường Khanh
  11
 37. Quá Hàng Châu cố cung Tạ Cao
  2
 38. Quá Trịnh sơn nhân sở cư Lưu Trường Khanh
  10
 39. Quan thư hữu cảm kỳ 1 Chu Hy
  4
 40. Tái hạ khúc Hứa Hồn
  5
 41. Tái thượng khúc Nhung Dục
  2
 42. Tàm phụ Trương Du
  3
 43. Tàm phụ Lai Hộc
  3
 44. Tàm phụ ngâm Tạ Phương Đắc
  5
 45. Tây Hà Uông Tuân
  2
 46. Thanh minh Vương Vũ Xứng
  8
 47. Thiên nhai Lý Thương Ẩn
  9
 48. Thiếu niên hành Thôi Quốc Phụ
  7
 49. Thu dạ ký Khâu nhị thập nhị viên ngoại Vi Ứng Vật
  12
 50. Thu phố đồ trung Đỗ Mục
  6
 51. Tiều phu Tiêu Đức Tảo
  4
 52. Tiểu trì Dương Vạn Lý
  2
 53. Tô Đê thanh minh tức sự Ngô Duy Tín
  3
 54. Trình Khấu công kỳ 1 Thiến Đào
  5
 55. Trúc thành từ kỳ 2 Lục Quy Mông
  4
 56. Trường An đạo kỳ 1 Trừ Quang Hy
  12
 57. Trường Lạc thiếu niên hành Thôi Quốc Phụ
  5
 58. Túc tân thị Từ Công điếm Dương Vạn Lý
  3
 59. Túc Tế Châu môn ngoại lữ quán Triều Đoan Hữu
  2
 60. Tuyệt cú Ngô Đào
  3
 61. Tương Ấp đạo trung Trần Dư Nghĩa
  4
 62. Ức Phiên Dương cựu du Cố Huống
  5
 63. Văn viên Lý Thân
  5
 64. Xuân nhật vãn vọng Mạnh Đại Võ
  2