Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 17/02/2011 05:39

Chép cho em bài thơ
Xếp trong hành trang làm câu ước hẹn
Mai mốt xa nhau sẽ thành kỷ niệm
Và lúc lên đường thay lời tiễn đưa


Nguồn: Thơ hai người (in chung), NXB Văn hoá, 1992