Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 17/02/2011 05:07

Chớm thu đã sắc vàng phơi
Ngỡ như không thế ắt đời sẽ quên
Một trời lá vẫn xanh nguyên
Thương cây bàng cứ đầu tiên... phơi vàng


Nguồn: Thơ hai người (in chung), NXB Văn hoá, 1992