Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 17/02/2011 05:06

Màu tím dẫu ngọt ngào nhắc mãi làm chi?
Trời giận dữ mắt xanh cao thăm thẳm
Đất cau mặt sắc hồng rừng rực nắng
Em bỏ lối hoa này vĩnh viễn đã ra đi


Nguồn: Thơ hai người (in chung), NXB Văn hoá, 1992