Chưa có đánh giá nào
7 bài thơ
Tạo ngày 10/11/2008 23:38 bởi hongha83
Lá đỏ là tập thơ tình của tác giả Nguyễn Hà bao gồm 23 bài, xuất bản lần đầu năm 1988.