Khư khư Mao Trịnh thét tinh chuyên,
Người thơ chưa chắc đã theo liền.
Chó nào hay sủa thường không cắn,
Vì đời mà chế giấy hoa tiên.

tửu tận tình do tại