Hoa tàn rụng
Tuyết tan biên ải nhạn bay sang
Nhạn bay sang
Nhắn nhạn hỏi thăm bô lão tha hương

Chiết giang trận tuyến nghe im lặng
Hoài Bắc thiếu ăn bếp lạnh lùng
Bếp lạnh lùng
Tuyên Hoà cung điện
Khói lụi đồng hoang

tửu tận tình do tại